ท่านสามารถชำระเงินค่าสมัครสมาชิก และค่าสินค้าได้โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา โรจนะ
 • บัญชีธนาคาร กสิกรไทย
  หมายเลขบัญชี 452-2-04569-7
 • บัญชีธนาคาร กรุงไทย
  หมายเลขบัญชี 128-1-25114-3
 • บัญชีธนาคาร กรุงเทพ
  หมายเลขบัญชี 073-0-14143-9
 • บัญชีธนาคาร ไทยพานิชย์
  หมายเลขบัญชี 782-2-23108-3