เกี่ยวกับบริษัท

ประวัติความเป็นมาของ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ถือเป็นหนึ่งในด้านการผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องสำอางขายตรงของคนไทยที่มีชื่อเสียงมายาวนาน โดยมีความโดดเด่นทางด้าน ผลิตภัณฑ์สิว-ฝ้า เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2534 โดย ดร.สาโรช ธีรศิลป เภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์สำคัญ ที่จะนำเอาผลงานวิจัยด้านสมุนไพรที่ได้ทำอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 16 ปี พัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรคุณภาพสูงที่มีความปลอดภัยและกล้ารับรองผลการใช้ โดยมีคอนเซ็ปต์ที่ยึดถือในการประกอบธุรกิจเครื่องสำอางตลอดมาว่า "คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด จากธรรมชาติ ปราศจากสารที่เป็นโทษต่อผิวพรรณ"ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 76 ชนิด และมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสำคัญ ซึ่งมีมาตรฐาน GMP เป็นเครื่องการันตีได้เป็นอย่างดีว่าตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงตัวผลิตภัณฑ์ ได้มีการส่งตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าปลอดภัยไร้สารระคายเคือง จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดจำหน่ายในราคายุติธรรมที่ประชากรไทยส่วนใหญ่สามารถซื้อใช้ได้และใช้ช่องทาง การจัดจำหน่ายสู่ผู้บริโภคด้วยระบบการตลาดเครือข่าย ขายตรงหลายชั้น ( MLM : Multilevel Marketing ) มีการจัดระบบจ่ายค่าตอบแทนการขายแก่สมาชิก ที่เข้าร่วมธุรกิจด้วยผลประโยชน์สูงสุด การทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และมีนักธุรกิจอิสระเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทฯ มากมาย เป็นผลผลักดันให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และก้าวขึ้นสู่แนวหน้า เป็นหนึ่งในสิบของเครื่องสำอางสมุนไพรไทยที่มียอดจำหน่ายสูงสุดของประเทศไทยในปัจจุบัน

เมื่อต้นปี พ.ศ.2543 บริษัทฯได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็น 1 ใน 20 ธุรกิจ ขนาดกลาง จาก 200 กว่าบริษัทฯให้เข้าร่วมโครงการพัฒนา อุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน หรือ MDICP รุ่นที่ 2 ปัจจุบันบริษัทฯได้รับมาตรฐานประกัน คุณภาพในการดำเนินงานระดับสากล คือ ISO 9001:2008 จาก TUV SUD และยังได้รับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง หรือ GMP ( Good Manufacturing Practice ) จากคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขนับเป็นการประกันคุณภาพ ทั้งขบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่สะอาด ปลอดภัย ต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน บริษัทฯมีโรงงานผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรขนาดใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า ร้อย ไร่ ในย่านเขตอุตสาหกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่ทันสมัย พร้อมทีมงานวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ในการพัฒนา ขบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของประชาชน ทั่วไปทั้งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการร่วมธุรกิจขายตรงกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่คนไทยอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประสิทธิภาพการแข่งขันทางการตลาด และการทำงานแบบมั่นคงอย่างยั่งยืนจึงจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่หน่วยงานผลิตวัตถุดิบ ซึ่งจะดำเนินงานด้านผลิตและควบคุมคุณภาพของสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ด้วยการคัดเลือกสายพันธุ์สมุนไพรคุณภาพดี และนำมาปลูกในระบบที่สามารถควบคุมคุณภาพและปลอดภัยทุกขั้นตอนทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้วัตถุดิบสมุนไพรที่ดีนำมาผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรคุณภาพที่ดีที่สุด หน่วยงานที่สองคือ หน่วยงานผลิตบรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สะดวกใช้ ปลอดภัย และมีรูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัย หน่วยงานสุดท้ายคือ บริษัท ดร.สาโรชการวิจัย จำกัด ทำหน้าที่วิจัยสมุนไพรไทยทุกชนิดของไทย เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเหมาะสม ตามความต้องการของผู้บริโภค พร้อมกับจดสิทธิบัตร เพื่อเป็นสมบัติของประเทศไทยต่อไป ปัจจุบันบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจอิสระที่มีความสามารถเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักถึงความมั่นคงที่ว่า บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ขายคุณภาพสินค้า แผนการตลาดทำง่ายและทำได้จริง ผลตอบแทนยุติธรรม ที่สำคัญคือบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์เสมอมา