ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด จัดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคโควิด-19 แก่พนักงานทุกท่าน

(update : 03/08/2564 00:00)
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ได้ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเข้มแข็ง โดยให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงงานทุกครั้ง พร้อมจัดจุดวางแอลกอฮอล์ให้ในแต่ละส่วนงาน นอกจากนี้ก่อนเข้าไลน์ผลิตพนักงานทุกคนต้องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด เพื่อตรวจสภาพของปอด และต้องได้ค่าตั้งแต่ 98 ขึ้นไป ในทุกต้นสัปดาห์ของการทำงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสาร คำแนะนำ การเฝ้าระวัง และการป้องกันตัวให้แก่พนักงานทุกคนตลอดเวลา ที่สำคัญคือการป้องกันสำหรับพนักงานที่อาจเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อเข้ามาในสถานประกอบการ จะต้องตรวจหาเชื้อด้วย Antigen Test Kit ทันที ลูกค้าจึงเชื่อมั่นได้ถึงความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังคงมีประสิทธิภาพเช่นเดิมค่ะ #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน