ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมินต่ออายุมาตรฐาน ISO 9001:2015

(update : 04/10/2564 00:00)
เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ได้รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ Recertification Audit ISO 9001:2015 จาก TUV SUD (THAILAND) COMPANY LIMITED ซึ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดี ณ โรงงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา